Ett barn som måste vårdas på sjukhus under en längre tid kan ha hela sin familj boende i ett hus alldeles intill sjukhuset. Ronald McDonald Hus ger familjerna trygghet i en osäker och kaotisk tillvaro och underlättar för dem att leva ett relativt normalt liv. Familjerna bor på Husen utan att behöva betala själva. Bidrag från det sjuka barnets hemlandsting samt gåvor täcker kostnaderna för driften. Ur landstingets synpunkt är det billigare än att betala för en övernattningsplats på ett patienthotell. I Sverige finns idag fem Ronald McDonald Hus.

Huset i Huddinge

Huset ligger strax intill Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge dit sjuka barn remitteras från hela landet.

Huset i Göteborg

Huset ligger strax intill Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus dit sjuka barn remitteras från hela landet.

Huset i Lund

Till Ronald McDonald Hus i Lund kommer familjer från hela Sverige, då deras barn och ungdomar behöver specialistvård på Universitetssjukhuset i Lund.

Huset i Linköping

Till huset i Linköping kommer familjer från hela regionen, med barn och ungdomar eller föräldrar, som behöver vård på Universitetssjukhuset i Linköping.

Huset i Uppsala

Sveriges femte Ronald McDonald Hus finns i Uppsala och erbjuder 14 familjerum till familjer med svårt sjuka barn. Huset ligger på fem minuters gångavstånd från Akademiska sjukhuset och den nya Skandionkliniken.