Rapport som visar att Ronald McDonald Barnfond följer FRIIs kvalitetskod (pdf).
FRII står för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.