Skip to Content

This movie requires Flash Player 9

De vanligaste frågorna

Vad är Ronald McDonald Barnfond?

Varför grundades Ronald McDonald Barnfond?

Vad var förebilden till Ronald McDonald Hus i Sverige?

Vad är ett Ronald McDonald Hus?

Är Ronald McDonald Hus ett barnsjukhus?

Var ligger Ronald McDonald Husen?

Varför behövs Ronald McDonald Hus?

Varför öppnas ett Ronald McDonald Hus i just Uppsala?

Vad är den gemensamma visionen i Uppsala?

Vilka familjer får bo på Ronald McDonald Hus i Uppsala och hur många berörs?

Vem bestämmer vilka som får bo på Husen?

Vilka sjukdomsdiagnoser är vanliga på Ronald McDonald Hus?

Tillfrisknar barn snabbare genom att de får bo på Ronald McDonald Hus?

Vem betalar för familjernas boende på Husen?

Hur finansieras verksamheten och byggandet av Husen?

Är Husen beroende av Fonden ekonomiskt?

Varför samarbetar två ideella organisationer kring bygget av Huset i Uppsala?

Hur mycket pengar har kommit in til bygget av nästa Ronald McDonald Hus?

Vill du bidra till Sveriges femte Hus?

Vilken är kopplingen mellan Ronald McDonald Hus och McDonald’s?

Vad är Stora Barnmedicinpriset?

Ger Ronald McDonald Barnfond bidrag till lekrum?

Vem kontrollerar att fondens insamlade medel går till ändamålet?

Går varje krona i bössan på McDonald’s till ändamålet?

Anlitar Ronald McDonald Barnfond auktoriserade revisorer?

Hur mycket får fondens styrelseledamöter i arvode?