Det Stora Barnmedicinpriset delades ut första gången år 1995. Prissumman är på 100.000 kronor och delas ut årligen. Priset kan ges till en eller två personer. Motiveringen lyder: ”Till i Sverige verksam person, som genom sin forskning lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn.”

För att utse mottagarna av Stora Barnmedicinpriset har Ronald McDonald Barnfond till sin hjälp en medicinsk jury, som 2011 består av professor Már Tulinius, professor Lena Hellström-Westas, barnläkare Bengt Lindberg samt doktor Berit Kriström.

Ansökan till Stora Barnmedicinpriset

Ronald McDonald Barnfond samlar in intressanta avhandlingar som sedan bedöms av en kompetent medicinsk jury.  Avhandlingen ska ha försvarats under perioden 1 juli 2011 – 30 juni 2012 för att komma ifråga. Förslag ska ha kommit in senast den 15 januari 2013. Priset delas ut i  samband med Barnläkarföreningens årsmöte i april 2013.

2011 års vinnare

Catrin Furuhjelm får under Barnläkarveckan i Borås ta emot Stora Barnmedicinpriset . Hon får priset för sin forskning kring hur tillskott av fiskleverolja under graviditet och amning kan påverka några av de immunologiska markörer hos mor och barn som har betydelse för allergisjukdom. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och priset har delats ut årligen sedan 1995.  . Läs pressmeddelande

Se tidigare års vinnare av Stora Barnmedicinpriset här

Skicka fem exemplar av avhandlingen till :

Ronald McDonald Barnfond
127 85 Skärholmen

Det kan vara bra att bifoga referensbrev och eventuella medicinska artiklar kring forskningen, vilket underlättar juryns arbete.

Vad gäller forskningsanslag delar Fonden inte längre ut sådana bidrag utan fokuserar på Stora Barnmedicinpriset.

Här kan du läsa pressmeddelanden  med de senaste  5 årens pristagare

Bidrag till Forskningsprojekt

Under åren 1996 till 2003 fördelades även bidrag till pågående forskningsprojekt på totalt 7,35 miljoner kronor.