Nyhet! Bli månadsgivare

Vill du bli återkommande månadsgivare?

Som månadsgivare är du med och bidrar till Sveriges femte Ronald McDonald Hus. Att vara månadsgivare bygger på att regelbundet varje månad bidra till bygget.

När du tecknar ett autogiro så sker det en automatisk överföring av det belopp du väljer varje månad från ditt bankkonto till Ronald McDonald Barnfond. Överföringen är säker och trygg och sker genom Bankgirocentralen och din bank.

Bli givare med autogiro här

Kontakta Barnfonden för frågor och mer information kring autogiro eller hur du lämnar ditt bidrag här på vår hemsida. Läs här om du representerar ett företag och är intresserad av samarbete.

Engångsbidrag

Det enklaste sättet att bidra är att ge ett bidrag direkt här på vår webbplats eller via plusgiro 90 07 02-2 eller bankgiro 900-7022.

Arv och testamente

Om du själv vill bestämma vem eller vilka som ska få ärva dig måste du skriva ett testamente. Annars bestämmer lagen hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång. Lagen tar inte hänsyn till hur just du vill ha det. Du kanske vill att någon som inte är arvsberättigad – till exempel en vän, avlägsen släkting eller en ideell organisation – ska få ärva dig.
Man ska komma ihåg att ett testamente är en färskvara och kan ändras hur många gånger som helst. Det är viktigt att du uppfyller formkraven så att Ditt testamente blir juridiskt bindande.
Ett testamente är din sista vilja och får stor betydelse efter din bortgång. Du kan givetvis – om du så önskar – testamentera hela eller delar av dina tillgångar till Ronald McDonald Barnfond.
När du upprättar ditt testamente kan du själv bestämma över dina tillgångar. Att upprätta ett testamente är enkelt. Det behöver i regel inte vara svårare än att med egna ord skriva att “så här vill jag att min kvarlåtenskap ska fördelas när jag själv är borta.”
Om du i ditt testamente vill stödja viss verksamhet eller ändamål, ska du ange det. T ex kan det formuleras så här: Min resterande kvarlåtenskap tillfaller Ronald McDonald Barnfond för att bidra till byggandet av fler Ronald McDonald Hus, till lekrum/väntrum på barnmottagningar samt barnmedicinsk forskning.
Ett testamente ska alltid vara skriftligt. Det ska bevittnas av två personer som inte får v
ara nära släkt med den som skriver testamentet. Testamentet ska undertecknas med ort, datum och egenhändig namnteckning.
Vill du ha mer hjälp med att utforma ett testamente? Kontakta advokat, bank eller begravningsbyrå.