Skip to Content

2012-09-27

David Lega in i styrelsen för Ronald McDonald Barnfond

David Lega är ny ledamot i styrelsen för Ronald McDonald Barnfond. Fondens vision är att göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer i samband med behandlingar eller besök på landets sjukhus. David Legas styrelseuppdrag inleds omgående.

David Lega har en bakgrund som flerfaldig världsmästare i simning och är idag kommunalråd i Göteborg (KD). Han är även en framgångsrik entreprenör och en flitigt anlitad föreläsare i många olika sammanhang, såväl i Sverige som utomlands. David är sedan tidigare väl insatt i fondens verksamhet eftersom han under ett antal år har haft ett nära samarbete med Ronald McDonald Hus i Göteborg.